İlk Adım
English

Sınıf Düzeni

Sınıf Düzeni

Kaliteli bir okul öncesi eğitim, deneyerek öğrenmeyi içerir. Bunun için de farklı ve doğru uyaranları sağlayacak nitelikli malzemeler önem kazanıyor.

Çünkü bu tip malzemeler çocuğun; zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alandaki yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştiriyor.

Kaliteli bir okul öncesi eğitim, deneyerek öğrenmeyi içerir. Bunun için de farklı ve doğru uyaranları sağlayacak nitelikli malzemeler önem kazanıyor.
Çünkü bu tip malzemeler çocuğun; zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimi alanlarındaki yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştiriyor.

Geleceğe İlk Adım Projesi’ndeki anasınıfları tam donanımlı, yaratıcı ve ‘çocuk dostu’ yaklaşım ile donatılıyor. Bu anlayışın bir parçası olarak Geleceğe İlk Adım anasınıflarındaki öğrenme merkezleri büyük önem taşıyor. Öğrenme merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamaları sağlanıyor. Çocuklar daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kuruyorlar. Öğrenme merkezleri çocukların; oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, kendilerini ifade etmelerine, karar verme ve sorumluluk almalarına fırsat tanıyor.

Geleceğe İlk Adım Anasınıfları Öğrenme Merkezleri:

Dramatik Oyun Merkezi

Bu merkezde çocuklar birbirleriyle etkileşime geçerek birçok hayali role bürünebiliyorlar. Kimi zaman anne ya da öğretmen kimi zaman da doktor, polis, asker olarak, eğlenirken yaratıcılıklarını da geliştiriyorlar. Büründükleri bu roller sayesinde sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, sosyalleşmeyi ve problem çözmeyi deneyimliyorlar. Oyunlar ile yaratıcılıkları ve dil gelişimleri destekleniyor.

Sanat Merkezi

Sanat merkezi çocukların çevreleri ve kendileriyle ilgili algılarını, duygularını ve düşüncelerini yansıtacakları ürünler oluşturmasına imkan tanıyor. Küçük kas gelişimleri, bilişsel gelişimleri ve sosyal gelişimleri bu merkezde yaptıkları etkinlikler sayesinde destekleniyor.

Kitap Merkezi

Bu merkezdeki etkinliklerle çocukların dil gelişimleri, hayal güçleri, anlatım ve dinleme becerileri destekleniyor ve kelime hazineleri gelişiyor. Ayrıca okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

Fen Merkezi

Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar.

Masa Oyuncakları Merkezi

Bu merkezde çocuklar kimi zaman arkadaşlarıyla, kimi zaman bağımsız olarak merkezdeki malzemeler aracılığıyla kavrama, algı, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.

Blok Merkezi

Buradaki etkinlikler çeşitli hareketler içerdiğinden çocukların küçük-büyük kas gelişimini, el-göz koordinasyonunu destekliyor. Problem çözme becerileri, kavram gelişimi ve birçok bilişsel ve sosyal beceriler de yine bu merkezdeki etkinliklerle destekleniyor.

Müzik Merkezi

Bu merkezdeki etkinliklerle çocukların sesleri ayırt edebilme, işitsel hafızalarını geliştirme, motor becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri destekleniyor. Ayrıca tempo, ritim, melodi hakkında da bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Geleceğe İlk Adım Sınıfları Fotoğraf Galerisi
Geleceğe İlk Adım Sınıfları Fotoğraf Galerisi
Geleceğe İlk Adım Sınıfları
Geleceğe İlk Adım Sınıfları
Geleceğe İlk Adım Sınıfları
Geleceğe İlk Adım Sınıfları
Geleceğe İlk Adım Sınıfları
Geleceğe İlk Adım Sınıfları
Geleceğe İlk Adım Sınıfı
Geleceğe İlk Adım Sınıfı
Sanat Köşesi
Sanat Köşesi
Sessiz Köşe
Sessiz Köşe
Kitap Köşesi
Kitap Köşesi
Evcilik Köşesi
Evcilik Köşesi
Copyright © 2011 AÇEV
gri{creative}agency