İlk Adım
English

Proje Bileşenleri Nelerdir?

Geleceğe İlk Adım Projesi’nin temelini, okul öncesi eğitime erişimin düşük olduğu bölgelerde, hayata eşit fırsatlarla başlayamayan çocuklara kaliteli bir okul öncesi eğitim sağlamak oluşturuyor.

Geleceğe İlk Adım Projesi’nin bileşenleri, aynı zamanda kaliteli bir okul öncesi eğitiminin de temel unsurlarını içeriyor. Projede, okul öncesi eğitimin gerektirdiği ideal fiziki sınıf donanımı ve bu donanımın en ideal şekilde yerleşimi ve kullanımı sağlanıyor. Öğretmenler sınıftaki hayatlarına kolaylık sağlayacak eğitimlerle destekleniyor. Çocukların bilişsel ve dil gelişimlerini destekleyecek eğitim materyalleri öğretmenlerle paylaşılıyor. Ayrıca, eğitimlere aile katılımını sağlayacak, aileleri çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda bilgilendirecek anne eğitimleri düzenleniyor.

Proje Bileşenleri Nelerdir?

Bo program, çocukların okula hazır başlamalarını sağlamak, okul ve aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla uygulanıyor. Böylece velilerin de katılım gösterdiği ve desteklediği bir okul öncesi eğitim programıyla daha etkili sonuçlar elde ediliyor.

Prof. Dr. Sevda Bekman ve AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen OVÇEP kapsamında, annelerin çocuklarına daha iyi yaşam şartları sağlamasını amaçlayan Anne Destek Programı (ADP) ve 48-65 ay yaş grubu çocukların desteklenerek ilkokula hazırlandığı Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) uygulanıyor.

Okul öncesi eğitimde farklı ve doğru uyaranları sağlayacak nitelikli malzemeler ve ilgi köşeleri önem taşıyor. Bu tip malzemeler çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarındaki becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmesinde etkili oluyor. Kaliteli okul öncesi eğitimin bu gerekliliklerini sağlamak için Geleceğe İlk Adım Projesi’ndeki anasınıfları; tam donanımlı, yaratıcı ve ‘çocuk dostu’ yaklaşım ile sıfırdan donatılıyor. Bu anlayışın bir parçası olarak her Geleceğe İlk Adım anasınıfında ilgi köşeleri oluşturuluyor.

Geleceğe İlk Adım Projesi’nde, sürekli olarak eğitimde niteliği geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Bu amaçla:

  • İzleme ve değerlendirme çalışmaları ile Proje uygulamaları sistemli bir şekilde takip ediliyor.
  • Geleceğe İlk Adım web sitesi faaliyetleri ile öğretmenlerin internet üzerinden bilgi alışverişinde bulunmaları ve Proje ile ilgili gelişmeleri güncel şekilde takip edebilmeleri sağlanıyor.
  • Öğretmenlerin desteklenmesi ve mesleki bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmaları amacıyla faaliyetler düzenleniyor.
  • Geleceğe İlk Adım Şenlikleri ile aynı ildeki Geleceğe İlk Adım anasınıfı öğretmenlerinin çalışmalara birlikte katılarak farklı mesleki deneyimler kazanmaları hedefleniyor.

Öğretmenin yetkinliği, bilgisi ve becerisi eğitimde kaliteyi belirleyen en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Geleceğe İlk Adım Projesi’ndeki öğretmenler ve okul yöneticileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri eğitimler ile destekleniyor. Böylece, çocuklar için en uygun öğrenim süreçlerini oluşturmaları sağlanıyor.

Öğretmen Eğitimleri
Öğretmen Eğitimleri
Ölçme ve değerlendirme eğitimi. Ürgüp, 2011
Ölçme ve değerlendirme eğitimi. Ürgüp, 2011
Sınıf yönetimi sunumu. Ürgüp, 2011
Sınıf yönetimi sunumu. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
 Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Isınma oyunları çalışması. Ürgüp, 2011
Isınma oyunları çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Dans ve müzik çalışması. Ürgüp, 2011
Dans ve müzik çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Mola anında Ürgüp, 2011
Mola anında Ürgüp, 2011
Eğitimler sonrasında öğretmenlerimiz sertifiklarını aldı. Ürgüp, 2011
Eğitimler sonrasında öğretmenlerimiz sertifiklarını aldı. Ürgüp, 2011
Copyright © 2011 AÇEV
gri{creative}agency