İlk Adım
English

Neler Yaptık?

Neler Yaptık?

Geleceğe İlk Adım Projesi ile ülkemizdeki binlerce çocuğa kaliteli bir okul öncesi eğitim sunulması hedefleniyor. Bu hedeften yola çıkılan proje kapsamında 519 öğretmen farklı eğitimlerle desteklenmiş, 29 ilde 298 anasınıfının donanımı sağlanarak Anne Destek Programı ve Çocuk Eğitim Programı ile 53.000'i aşkın çocuğa, anneye ve eğitimciye ulaşılmış bulunuyor.

 • 2012-2013 döneminde 28 yeni il proje kapsamına alınarak toplam 81 ilde uygulama yapıldı.
 • 2012 yılının Ekim ayı süresince ve Kasım ayının başı içerisinde sınıf donanım malzemeleri proje sınıflarına gönderildi.
 • AÇEV tarafından, yeni eklenen okullara sınıflarını nasıl düzenlemeleri gerektiği hakkında detaylı bilgilendirme ve yönlendirmeyi içeren bir tanıtım kılavuzu gönderildi.
 • Proje kapsamında eğitim alan öğretmenlere Çocuk Eğitim Programı materyalleri gönderildi. Eğitime katılmayıp “online ÇEP eğitimini” tamamlamış öğretmenlere de ÇEP gönderimi yapıldı.
 • 2012-2013 döneminde 306 öğretmen de “online ÇEP eğitimini” www.gelecegeilkadim.org web sitesi üzerinden tamamladı.
 • Kasım-Aralık-Ocak-Mart-Nisan-Mayıs aylarında proje kapsamındaki illerde 3-5 günlük sürelerle Geleceğe İlk Adım Projesi Bölge Sorumluları tarafından izleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. “Çocuk Eğitim Programı” ile ilgili örnek uygulama yapıldı ve uygulamada kolaylaştırıcı ipuçları işlendi.
 • 2012-2013 eğitim öğretim yılında, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında eğitim alan öğretmenler de ADP kurslarını açmaya devam ettiler. Mayıs ayının sonuna kadar Bölge sorumluları ve AÇEV uzmanları tarafından yapılmaya devam etti.
 • 4-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da, proje kapsamında görev yapan öğretmenler için Anne Destek Programı (ADP)’nın uygulamasına yönelik olarak bir seminer gerçekleştirildi. Bu seminere toplam 177 öğretmen katıldı ve katılım belgesi aldı.
 • İstanbul’da “Geleceğe İlk Adım Projesi’nin uygulandığı Yeni Mahalle İ.Ö.O’ndaki anasınıflarındaki çocuklara Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Türkiye Vodafone Vakfı (TVV) Gönüllüleri tarafından kitap hediye edildi.
 • Geleceğe İlk Adım Projesi’nin www.gelecegeilkadim.org web sitesindeki “öğretmenler odası” bölümü aktif hale getirildi. Mart ayı itibariyle 437 üyesi olan öğretmenler odasında öğretmenler arasında etkinlik ve proje faaliyetleriyle ilgili paylaşımlar gerçekleşti.
 • “Öğretmenler arası sınıf ziyaretleri” Ocak- Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında 52 ilde toplamda 300 ziyaret olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Geleceğe İlk Adım Şenlikleri projenin uygulandığı 122 anasınıfında Milli Eğitim Bakanlığı, AÇEV Bölge Sorumluları ve yerel yönetimlerin temsilcileri katılımıyla kutlanmıştır.
 • 2012-2013 döneminde yeni eklenen illerle birlikte sınıf donanımı aracılığıyla toplam 14.966 çocuğa ve Anne Destek Programı kursları ile 2672 anneye ulaşıldı.
 • www.ilkadimbasvuru.com sitesinden yapılan başvurular üzerine AÇEV ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından proje kapsamına alınacak okullar seçildi.
 • Geleceğe İlk Adım Projesi kapsamında 24 yeni ilde 125 anasınıfının donatımı yapıldı ve kaliteli bir okul öncesi eğitimi için ihtiyaç duyulan gereklikler yerine getirildi.
 • Proje kapsamındaki anasınıflarının öğretmenlerine kaliteli öğrenim ortamları düzenleme, etkin sınıf kullanımı ve okul öncesi eğitim konularında 7-11 Eylül 2012 tarihleri arasında “Eğitici Eğitimi” düzenlendi.
 • Projeye yeni katılan 125 okulun ilköğretim müdürlerine yönelik “İletişim ve Liderlik” konulu 2 günlük bir paylaşım semineri düzenlendi.
 • AÇEV tarafından hazırlanmış olan "Çocuk Eğitim Programı" kitapları okullara gönderildi.
 • Sınıf düzenlerinin kontrolü amacıyla bölge sorumluları tarafından gözlem ziyaretleri yapıldı.
 • Proje uygulayıcısı olan anasınıfı öğretmenlerine Antalya’da 29 Ocak- 3 Şubat 2012 tarihleri arasında “Anne Destek Programı” eğitimi verildi.
 • Proje kapsamındaki sınıfların uygulamaları ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen Anne Destek Programı toplantılarını gözlemlemek amacıyla tüm proje sınıflarına bölge sorumluları tarafından gözlem ziyaretleri yapıldı.
 • “Eğitimde Niteliği Geliştirme Çalışmaları” kapsamında öğretmenlerin sınıf içi eğitim süreçlerinde bizzat birbirlerinin sınıflarını ziyaret ederek ve gözlemleyerek değerlendirmeleri ; etkinlik, teknik ve öneri paylaşımlarında bulunmaları sağlandı.
 • “Geleceğe İlk Adım Bölgesel Toplantıları” çeşitli akademisyen ve uzmanların katılımıyla, Geleceğe İlk Adım Projesi öğretmenleri ile 28 Nisan’da Ankara ve Gaziantep’te, 5 Mayıs’ta İstanbul ve Diyarbakır’da, 12 Mayıs’ta da Samsun ve İzmir’de gerçekleşti.
 • Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen Geleceğe İlk Adım Şenlikleri anasınıfı öğrencilerinin coşkulu katılımıyla gerçekleşti.
 • "Eğitimde Niteliği Geliştirme Çalışmaları" kapsamında öğretmenlerin sınıf içi eğitim süreçlerinde bizzat birbirlerinin sınıflarını ziyaret ederek ve gözlemleyerek değerlendirmeleri; etkinlik, teknik ve öneri paylaşımlarında bulunmaları sağlandı.
 • www.ilkadimbasvuru.com sitesinden yapılan başvurlar üzerine AÇEV ve MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından, proje kapsamına alınacak okullar seçildi.
 • Geleceğe İlk Adım Projesi kapsamında 11 yeni ilde 114 anasınıfının donatımı yapıldı ve kaliteli bir okul öncesi eğitimi için ihtiyaç duyulan gereklikleri yerine getirildi.
 • Proje kapsamındaki anasınıflarının öğretmenlerine kaliteli öğrenim ortamları düzenleme, etkin sınıf kullanımı ve okul öncesi eğitim konularında çeşitli eğitimler verildi.
 • Projeye yeni katılan 114 okulun ilköğretim müdürlerine yönelik İletişim ve Liderlik konulu 3 günlük bir paylaşım semineri düzenlendi.
 • AÇEV tarafından hazırlanmış olan "Çocuk Eğitim Programı" kitapları okullara gönderildi.
 • Sınıf düzenlerinin kontrolü amacıyla gözlem ziyaretleri yapıldı.
 • Proje kapsamındaki sınıflardaki uygulamaları ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen Veli Destek programı toplantılarını gözlemlemek amacıyla tüm proje sınıflarına izleme ziyaretleri yapıldı.
 • Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen Geleceğe İlk Adım Şenlikleri anasınıfı öğrencilerinin coşkulu katılımıyla gerçekleşti.
 • “Geleceğe İlk Adım Okul Öncesi Eğitim Çalıştayları” çeşitli akademisyen ve uzmanların katılımıyla, Geleceğe İlk Adım Projesi öğretmenleri ile 1-2 Nisan tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleşti.
 • OÖEGM, TVV ve AÇEV yetkilileri tarafından bir toplantı düzenlenerek projenin uygulama planı yapıldı ve sınıfların açılacağı okullar belirlendi.
 • 18 ilde 184 anasınıfının donatımı yapıldı ve kaliteli bir okul öncesi eğitim için ihtiyaç duyulan fiziksel şartlar yerine getirildi.
 • Vodafone Gönüllüleri'ne anasınıfı donatımı konusunda AÇEV tarafından bir eğitim verildi.
 • İllerde sınıfların bulunduğu okullar, durum tespiti için Vodafone Gönüllüleri tarafından ziyaret edilerek fotoğraflandı ve AÇEV’e bilgi aktarıldı.
 • AÇEV yetkilileri tüm illeri ekipler halinde dolaşarak sınıfların yerleşimini Vodafone Gönüllüleri'nin de desteği ve okul yetkilileri ile birlikte bizzat gerçekleştirdi.
 • Donatımı gerçekleştirilen anasınıflarının öğretmenlerine İstanbul, Ankara, Sivas ve Diyarbakır illerinde düzenlenen seminerlerde, etkin sınıf kullanımı ve çocuklarla uygulanacak “Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitimi Programı” konusunda eğitimler verildi.
 • AÇEV tarafından hazırlanmış olan “Çocuk Eğitim Programı” kitapları okullara gönderildi.
 • Sınıf düzenlerinin takibi ve desteği amacıyla AÇEV tarafından gözlem ziyaretleri yapıldı.
 • İlk eğitim seminerine katılamayan anasınıfı öğretmenlerine online eğitim verildi.
 • Proje katılımcıları olan anasınıfı öğretmenlerine Antalya’da 1-5 Şubat 2010 tarihleri arasında “Sınıf Yönetimi” ve “Anne Destek Programı” eğitimleri verildi.
 • Eğitim alan öğretmenler, annelerle düzenli olarak yaptıkları haftalık sohbet toplantılarıyla “Anne Destek Programı”nı uygulamaya başladı.
 • Sınıflarda yürütülen uygulamaları ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen Veli Destek Programı toplantılarını izleme ve destek verme amacıyla 18 proje ilinde AÇEV eğitimcileri tarafından gözlem ziyaretleri yapıldı.
 • 2 Nisan 2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’nun da katılımıyla Adana ili Sarıçam ilçesinde bulunan Bilge Kağan İlköğretim Okulu’nda açılmış olan Geleceğe İlk Adım anasınıfı bir grup ulusal ve yerel basın mensubu ile birlikte ziyaret edildi.
Onlar Vodafone Gönülleri… Görevlerini hiçbir yükümlülükleri yokken üstlendiler.
Urfa, 2009
Onlar Vodafone Gönülleri… Görevlerini hiçbir yükümlülükleri yokken üstlendiler. Urfa, 2009
Türkiye’nin her noktasında bulunmanın sağladığı avantajla Proje’ye destek veriyorlar.
İstanbul 2009
Türkiye’nin her noktasında bulunmanın sağladığı avantajla Proje’ye destek veriyorlar. İstanbul 2009
Vodafone Gönüllüsü Tolga Bey, çocukluğuna dönüşünün ipuçlarını kuruyorken...
Vodafone Gönüllüsü Tolga Bey, çocukluğuna dönüşünün ipuçlarını kuruyorken...
İşte soğuk bir kış günü, sınıfın sımsıcak hale gelişinin ipuçları... Özverili ve sevgi ile yapılan bir çalışma.
İşte soğuk bir kış günü, sınıfın sımsıcak hale gelişinin ipuçları... Özverili ve sevgi ile yapılan bir çalışma.
Vodafone Gönüllüsü Erol Bey, kendini çalışmaya kaptırmışken.
Vodafone Gönüllüsü Erol Bey, kendini çalışmaya kaptırmışken.
Vodafone Gönüllüleri, AÇEV uzmanları ve sınıf öğretmeni çalışma sonrasında tatlı yorgunluğa teslim olmuşken...
Vodafone Gönüllüleri, AÇEV uzmanları ve sınıf öğretmeni çalışma sonrasında tatlı yorgunluğa teslim olmuşken...
Vodafone Gönüllüleri sınıf donanımı çalışmalarında, boyamadan kesmeye, dolap silmekten etiket yapıştırmaya kadar yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeden çalışıyorlar.
Vodafone Gönüllüleri sınıf donanımı çalışmalarında, boyamadan kesmeye, dolap silmekten etiket yapıştırmaya kadar yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeden çalışıyorlar.
İşte günün en keyifli anı... Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Vodafone Gönüllüleri ile bir arada.
İşte günün en keyifli anı... Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Vodafone Gönüllüleri ile bir arada.
Beklenmedik aksilikler, Vodafone Gönüllüleri tarafından anında giderildi. 
İstanbul, 2009
Beklenmedik aksilikler, Vodafone Gönüllüleri tarafından anında giderildi. İstanbul, 2009
Sınıf donatımı bittikten sonra gönüllülerin keyfine diyecek yoktu. 
İstanbul, 2009
Sınıf donatımı bittikten sonra gönüllülerin keyfine diyecek yoktu. İstanbul, 2009
Geç saatlere kadar çalışan İstanbul’daki Vodafone Gönüllüleri...
İstanbul, 2009
Geç saatlere kadar çalışan İstanbul’daki Vodafone Gönüllüleri... İstanbul, 2009
Sınıf donatımının başarıyla tamamlanması en büyük mutluluk oldu. 
İstanbul, 2009
Sınıf donatımının başarıyla tamamlanması en büyük mutluluk oldu. İstanbul, 2009
Donatılan Geleceğe İlk Adım anasınıfı, okulda her yaştan öğrencinin ilgisini çekti. 
İzmir, 2009
Donatılan Geleceğe İlk Adım anasınıfı, okulda her yaştan öğrencinin ilgisini çekti. İzmir, 2009
Tam bir ekip örneği... İzmir Vodafone Gönüllüleri, AÇEV, anasınıfı öğretmenleri ve okul yöneticileri hep birlikte. 
İzmir, 2009
Tam bir ekip örneği... İzmir Vodafone Gönüllüleri, AÇEV, anasınıfı öğretmenleri ve okul yöneticileri hep birlikte. İzmir, 2009
Kahramanmaraşlı genç Vodafone Gönüllüleri, hem enerjik hem de güler yüzlü çalışmaları ile herkesi n sevgisini kazandılar. 
Kahramanmaraş, 2009
Kahramanmaraşlı genç Vodafone Gönüllüleri, hem enerjik hem de güler yüzlü çalışmaları ile herkesi n sevgisini kazandılar. Kahramanmaraş, 2009
Konya Vodafone Gönüllüleri, AÇEV ekibinin uzak mesafelerdeki okullara ulaşımını sağlayarak, ekibe büyük destek verdi. 
Konya, 2009
Konya Vodafone Gönüllüleri, AÇEV ekibinin uzak mesafelerdeki okullara ulaşımını sağlayarak, ekibe büyük destek verdi. Konya, 2009
Geleceğe İlk Adım anasınıfının minik öğrencilerinin, Vodafone Gönüllülerinin ziyaretinden duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyordu.
Geleceğe İlk Adım anasınıfının minik öğrencilerinin, Vodafone Gönüllülerinin ziyaretinden duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyordu.
El birliği ile işe gireşen Vodafone Gönüllüleri, temizlikten sınıf yerleştirmesine kadar her şeyi özenle yaptılar.
El birliği ile işe gireşen Vodafone Gönüllüleri, temizlikten sınıf yerleştirmesine kadar her şeyi özenle yaptılar.
Geç saatlere kadar çalışan Mardin Vodafone Gönüllüleri bir an olsun, yorgunluktan yakınmadılar.
Geç saatlere kadar çalışan Mardin Vodafone Gönüllüleri bir an olsun, yorgunluktan yakınmadılar.
Yapılan işi, yıllardır yapıyorlarmış gibi yadırgamadan, görev olarak görmeden, büyük bir içtenlikle çalışan Ordu Vodafone ekibi...
Yapılan işi, yıllardır yapıyorlarmış gibi yadırgamadan, görev olarak görmeden, büyük bir içtenlikle çalışan Ordu Vodafone ekibi...
Ordu Vodafone Gönüllüleri sınıftaki görevlerinden, o sınıfta eğitim görecek olan anasınıfı öğrencileri kadar keyif aldılar.
Ordu Vodafone Gönüllüleri sınıftaki görevlerinden, o sınıfta eğitim görecek olan anasınıfı öğrencileri kadar keyif aldılar.
Zor işlerden kaçmadılar...
Zor işlerden kaçmadılar...
Eğlence fırsatını da kaçırmadılar...
Eğlence fırsatını da kaçırmadılar...
Vodafone Gönüllüleri
Vodafone Gönüllüleri
Vodafone Gönüllüleri Günün sonunda, Geleceğe İlk Adım anasınıfı öğrencilerinin gözlerindeki mutluluğu görmenin tüm yorgunluklarına değdiğini söylediler. 
Urfa, 2009
Vodafone Gönüllüleri Günün sonunda, Geleceğe İlk Adım anasınıfı öğrencilerinin gözlerindeki mutluluğu görmenin tüm yorgunluklarına değdiğini söylediler. Urfa, 2009
Vodafone Gönüllüleri, Geleceğe İlk Adım sınıflarında büyük bir keyif ve özveri ile çalıştılar. 
Urfa, 2009
Vodafone Gönüllüleri, Geleceğe İlk Adım sınıflarında büyük bir keyif ve özveri ile çalıştılar. Urfa, 2009
Fatih Bey’in elinden düşmeyen toz beziyle sınıfı çocuklar için hazırlama telaşı, o anlardaki özverili çalışmayı en güzel anlatan anlardan biri oldu. 
Sivas, 2009
Fatih Bey’in elinden düşmeyen toz beziyle sınıfı çocuklar için hazırlama telaşı, o anlardaki özverili çalışmayı en güzel anlatan anlardan biri oldu. Sivas, 2009
Yerleştirme işlerinden sonra temizlik işlerinde de Proje ekibi ile hummalı bir çalışma yürüttüler. 
Sivas, 2009
Yerleştirme işlerinden sonra temizlik işlerinde de Proje ekibi ile hummalı bir çalışma yürüttüler. Sivas, 2009
Okullara gider gitmez, takım elbiselerine aldırmadan tüm malzemeleri açıp yerleştiren Vodafone Gönüllüleri... 
Sivas, 2009
Okullara gider gitmez, takım elbiselerine aldırmadan tüm malzemeleri açıp yerleştiren Vodafone Gönüllüleri... Sivas, 2009
Ağrı’daki Geleceğe İlk Adım anasınıfı öğrencileri Vodafone Gönüllüleri ile tanıştılar. 
Ağrı, 2009
Ağrı’daki Geleceğe İlk Adım anasınıfı öğrencileri Vodafone Gönüllüleri ile tanıştılar. Ağrı, 2009
Vodafone Gönüllülleri, yağmur çamur demeden her türlü koşulda yardımcı oldular. 
Ağrı, 2009
Vodafone Gönüllülleri, yağmur çamur demeden her türlü koşulda yardımcı oldular. Ağrı, 2009
Ağrı’nın dört bir yanına konumlanmış okullarımıza ulaşmak üzere yollara düşen AÇEV ekibine Vodafone Gönüllüleri destek verdi. 
Ağrı, 2009
Ağrı’nın dört bir yanına konumlanmış okullarımıza ulaşmak üzere yollara düşen AÇEV ekibine Vodafone Gönüllüleri destek verdi. Ağrı, 2009
En ufak detay, gözlerinden kaçmadı.
En ufak detay, gözlerinden kaçmadı.
İzmir, sınıf ziyareti
İzmir, sınıf ziyareti
Samsun, sınıf ziyareti
Samsun, sınıf ziyareti
Manisa, sınıf ziyareti
Manisa, sınıf ziyareti
Sınıf ziyareti
Sınıf ziyareti
Copyright © 2011 AÇEV
gri{creative}agency