İlk Adım
English

Eğitim Sürecini Destekleyen Programlar

Çocuk Eğitim Programı (ÇEP)

Çocuk Eğitim Programı (ÇEP)

Okul öncesi eğitim alan çocukların ilkokula hazır başladığı, sınıfta daha başarılı olduğu ve bunun da ilköğretimin niteliğini arttırdığı biliniyor. Geleceğe İlk Adım anasınıfına giden çocuklar, ilkokula Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) ile desteklenerek hazırlanıyorlar. Prof. Dr. Sevda Bekman ve AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen ÇEP eğitimleri ile çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları hedefleniyor.

Çocukların dil becerilerini geliştirmeleri ve okuma yazma öncesi faaliyetlerle okula en iyi şekilde hazırlanmaları için çalışılıyor.
Anne Destek Programı (ADP)

Anne Destek Programı (ADP)

Anne Destek Programı (ADP), çocuğun hayatında çok önemli ve etkili bir rolü olan annesi ile arasındaki ilişkisinin güçlendirilmesini ve annenin bilgilendirilmesini hedefliyor.

ADP ile çocuk yetiştirme yöntemleri, sağlık, beslenme ve hijyen konularında eğitimler alan annelerin çocuklarına daha iyi yaşam şartları sağlaması amaçlanıyor. Verilen eğitimler sadece bilgi aktarımları şeklinde değil, yaşantıların da paylaşıldığı sohbetler halinde gerçekleştiriliyor.

20-25 annenin katılımı ile yapılan ADP oturumlarında, o haftanın konusu grup liderinin önderliğinde tartışmaya açılıyor. Konular; canlandırma, örnek olay, soru-cevap gibi yetişkinlere yönelik eğitim yöntemleri kullanılarak işleniyor.

ADP eğitimini tamamlayan anneler, çocuklarının gelişimini destekleyebilmek adına önemli bilgiler ediniyorlar.

Aile Katılımı Neden Önemli?

  • Aile katılımı, çocuğun öğrendiklerini evde yaşama geçirmesini kolaylaştıryor ve böylece öğrenilenler kalıcı oluyor.
  • Ailenin, çocuğun gelişimindeki ve eğitimindeki rolünün önemi fark ediliyor.
  • Okul ile ailenin çocuğun gelişiminde ve eğitiminde ortak hareket etmeleri sağlanıyor.
  • Okul ile ailenin işbirliği çocuğun başarısını arttıyor.

Anne Destek Programı'na katılan bir anne düşüncelerini şöyle dile getiriyor:

"Ben daha önce okula gidemedim. Bu kursta okulum, öğretmenim, arkadaşlarım oldu. Fikirlerim değişti. Aileme karşı daha anlayışlıyım. Eşime, çocuklarıma destek olabiliyorum. Çocuğum şimdiden okulu, öğretmenini çok seviyor."
Mesleki ve Beceri Geliştirici Eğitimler

Mesleki ve Beceri Geliştirici Eğitimler

Öğretmenin yetkinliği, bilgisi ve becerisi eğitimde kaliteyi belirleyen en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Geleceğe İlk Adım Projesi’ndeki öğretmenler ve okul yöneticileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri eğitimler ile destekleniyor. Böylece, çocuklar için en uygun öğrenim süreçlerini oluşturmaları sağlanıyor.

Geleceğe İlk Adım anasınıfı öğretmenleri ve okul yöneticileri eğitim seminerleri ile destekleniyor ve böylece:

  • Öğrenmeyi öğreten ve çocukları aktif kılan öğretim programının nitelikli yürütülmesi sağlanıyor.
  • Öğretmenlerin mesleki gelişim bilgileri güncellenerek motivasyon ve bilgi seviyeleri güçlendiriliyor.
  • Türkiye'nin çeşitli yerlerinden anasınıfı öğretmenlerinin mesleki deneyimlerini paylaşmaları sağlanıyor.
  • Çocuklarla ve velilerle iletişimin etkili olması sağlanıyor.

Geleceğe İlk Adım Projesi’ndeki anasınıfı öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ve kolaylıkla yararlanabilecekleri bir diğer alan ise "AÇEV Okul Öncesi"nin multimedya alanı olan http://www.acevokuloncesi.org

 

Anasınıfı öğretmenlerini desteklemek ve bilgi kaynaklarını arttırmak amacıyla hazırlanan site, öğrenme ortamının fiziksel yapısı ve düzenine yönelik interaktif bölümlerle kullanıcılara çok çeşitli seçenekler sunuyor. Ayrıca dünyada okul öncesinde benimsenmiş eğitim yaklaşımlarına, etkinliklere, kaynak kitap ve site önerilerine de kolaylıkla erişiliyor.

Mesleki ve Beceri Geliştirici Eğitimler
Mesleki ve Beceri Geliştirici Eğitimler
Çocuk Eğitim Programı
Çocuk Eğitim Programı
Öğretmen Eğitimleri
Öğretmen Eğitimleri
Çocuk Eğitim Programı
Çocuk Eğitim Programı
Anne Eğitim Programı
Anne Eğitim Programı
Anne Eğitim Programı
Anne Eğitim Programı
Anne Eğitim Programı
Anne Eğitim Programı
Öğretmen Eğitimleri
Öğretmen Eğitimleri
Ölçme ve değerlendirme eğitimi. Ürgüp, 2011
Ölçme ve değerlendirme eğitimi. Ürgüp, 2011
Sınıf yönetimi sunumu. Ürgüp, 2011
Sınıf yönetimi sunumu. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
 Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Sanat etkinliği çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Müzik ve hareket çalışması. Ürgüp, 2011
Isınma oyunları çalışması. Ürgüp, 2011
Isınma oyunları çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Dans ve müzik çalışması. Ürgüp, 2011
Dans ve müzik çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Drama çalışması. Ürgüp, 2011
Mola anında Ürgüp, 2011
Mola anında Ürgüp, 2011
Eğitimler sonrasında öğretmenlerimiz sertifiklarını aldı. Ürgüp, 2011
Eğitimler sonrasında öğretmenlerimiz sertifiklarını aldı. Ürgüp, 2011
Copyright © 2011 AÇEV
gri{creative}agency